Synchronicity, the Law of Attraction and Abraham Hicks

Synkronicitet, loven om tiltrækning og Abraham Hicks
In this episode, I dive into synchronicity and what it means, as well as a bit about the law of attraction and the wonderful workshop I just attended in Amsterdam, namely with Esther Hicks, who channels the Abraham energy.

Reading next

Er du nærværende eller fraværende i livet?
Acceptér nuet og det som er